Okrugli sto „Institucionalna tražnja za državnim hartijama od vrednosti: ograničenja i mogućnosti“

07. decembar 2012 , Beograd, Ekonomski institut
See video
AveMedia, 7. decembar 2012

Uvodno izlaganje dr Boška Živkovića, profesora Ekonomskog fakulteta i saradnika Ekonomskog instituta