Izjave Prof. Vladimira Vučkovića, Stojana Stamenkovića i dr Miladina Kovačevića na promociji 226. broja časopisa „Makroekonomske analize i trendovi“ MAT, RTS1, novembar 2013.

05. novembar 2013 , Beograd
See video
RTS1, Dnevnik 2, 05.Novembar 2013.

Prof. dr Miladin Kovačević – budžet za 2014:
“On je, s naše tačke gledišta, kalibriran onako kako je morao biti kalibriran poštujući sve ove zahteve. Vodi brigu i o onim malim platama, vodi brigu i o socijalnom programu za ova preduzeća koja su predviđena da se dovrši restrukturiranje, jedno 20 milijardi je obezbeđeno u budžetu da se pokrije taj socijalni program.”.

Prof Vladimir Vučković-zaduženost u 2014:
“Planirani iznos od oko 5,5 milijardi evra jeste visok, ali se ne može znatnije smanjiti na kratak rok. Bitna struktura finansiranja može se primetiti iz predloga budžeta da će se više ići na bilateralne kredite, a manje na zaduživanje na međunarodnom tržištu. Ukoliko se u tome uspe bilo bi dobro”.

Stojan Stamenković:
„Da li je moguće ostvariti ubrzanje privredne aktivnosti sa jednim neprekidnim smanjivanjem plata i te potrošnje.”?