Izjava Prof. dr Jurija Bajeca, specijalnog savetnika Ekonomskog instituta, RTS 1, Dnevnik 2, novembar 2013, Beograd

22. novembar 2013 , Beograd
See video
RTS1, Dnevnik 2, novembar 2013.

Jurij Bajec:

„Srbija i dalje više uvozi nego što izvozi, ali ta razlika između uvoza i izvoza se smanjuje i prema nekim projekcijama za naredne tri godine ona će se još više smanjiti I negde 2016. ako budemo nastavili sa ovom orijentacijom, učešće izvoza u bruto domaćem proizvodu će biti preko 50%“.