Izjava Dragana Šagovnovića, generalnog direktora Ekonomskog instituta

24. mart 2014 , Beograd
See video
BHT1, emisija Global (youtube), 24. mart 2014, Beograd

Izjava Dragana Šagovnovića, generalnog direktora Ekonomskog instituta o postavljanju prioriteta i primarnog fokusa države

Dragan Šagovonović: Dalje smanjenje javne potrošnje bi dovelo do ugrožavanja osnovne funkcije države. Fokus nikako ne bi smeo da bude samo na smanjenju javne potrošnje, već bi primarni fokus ekonomske politike u Srbiji trebao da bude reindustrijalizacija. Država treba umesto lošeg menadžera da bude dobar vlasnik i to je suština korporativne filozofije.