Izjava Dragana Šagovnovića, direktora Ekonomskog instituta o proširenju poslovanja EPS – a, RTS 1, Dnevnik 2, februar, 2017, Beograd