Instituti izvan politike

21. septembar 2013 , Beograd
See video
RTS, Dnevnik 1, 21.septembar 2013.

Dragan Šagovnović : Projekti se formulišu tako da su u principu primarno namenjeni stranim konsultantima. Propozicije projekata su takve da domaći konsultanti, uključujući i Ekonomski institut ,koji je najveća konsultanska kuća u Srbiji ,jako teško sami mogu da apliciraju za te projekte.