Vukova nagrada za 2012.

Vukova nagrada za 2012.
27. decembar 2012 , Beograd

Miladin Ševarlić, specijalni savetnik u Ekonomskom institutu i profesor Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Beogradu dobitnik je Vukove nagrade za 2012. koju dodeljuje Kulturno-prosvetna zajednica Srbije 

 

Specijalni savetnik u Ekonomskom institutu, predsednik Društva agrarnih ekonomista Srbije i profesor Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Beogradu dr Miladin Ševarlić jedan je od dobitnika Vukove nagrade za 2012. godinu koju dodeljuje Kulturno-prosvetna zajednica Srbije.

Vukova nagrada se tradicionalno dodeljuje za posebne rezultate ostvarene u stvaralačkom radu na širenju kulture, obrazovanja i nauke u Republici Srbiji.