Prezentacija MAT-a u Narodnoj banci Srbije

Prezentacija MAT-a u Narodnoj banci Srbije
15. maj 2012 , Beograd (Narodna banka Srbije)

Saradnici Ekonomskog instituta, članovi autorskog tima časopisa Makroekonomske analize i trendovi održali su majsku prezentaciju za potrebe Narodne banke Srbije.

Rukovodstvo banke i zaposlene na istraživačkoanalitičkim poslovima, autori MAT-a upoznali su sa analizama najnovijih makroekonomskih kretanja, aktuelnog budžetskog deficita, mera štednje i reformskih zakona koji će se naći pred novom vladom.

Posebna pažnja posvećena je proceni bruto domaćeg proizvoda za 2012. godinu i metodologiji njegovog obračuna, uvažavajući činjenicu da je Republički zavod za statistiku nedavno objavio konačan nominalan iznos BDP-a za 2010. Na kratak rok, privredni rast se ne može ubrzati samo fiskalnim merama, niti fiskalna restriktivnost sme biti jedini alat prilagođavanja. U tom smislu je istaknuto da je zadržavanje relativno visokog privrednog rasta na srednji rok kritično za uspeh prilagođavanja.

Ekonomski institut – MAT poslednjih godina redovno održava prezentacije za potrebe NBS na kojima se najviši predstavnici monetarnih vlasti i njihovi saradnici informišu o rezultatima MAT-ovih analiza i stavovima renomiranog časopisa o bitnim makroekonomskim kretanjima, merama ekonomske politike i predlozima za eventualne korekcije.