Predstavljen 216. broj MAT-a

Predstavljen 216. broj MAT-a
06. novembar 2012 , Beograd (Ekonomski institut)

Izazovi za ekonomsku politiku

Dva najvažnija izazova za ekonomsku politiku, ukoliko se za trenutak izuzme inflacija, jesu fiskalna konsolidacija i pokretanje privrednog rasta, ocenili su stručnjaci Ekonomskog instituta na predstavljanju oktobarskog broja časopisa „Makroekonomske analize i trendovi“.

 

 

Ako se za trenutak izuzme inflacija, koja u Srbiji kao da ima endemski karakter, dva najvažnija izazova za ekonomsku politiku jesu fiskalna konsolidacija i pokretanje privrednog rasta, ocenili su autori časopisa “Makroekonomske analize i trendovi” na predstavljanju oktobarskog, 216. broja MAT-a u Ekonomskom institutu.

Na osnovu dosadašnjih ovogodišnjih makroekonomskih rezultata i prognoza MAT-a, očekuje se da će u 2012. godini industrijska proizvodnja zabeležiti pad za 4 odsto dok će potrošačke cene porasti za 14 odsto, da će promet robe u trgovini na malo u tekućim cenama ostvariti rast za oko 3,5 odsto, ali će u stalnim cenama biti manji za 4 odsto, kao i da će izvoz robe u evrima imati rast za 2,6 odsto, a uvoz za 4,6 odsto.

Vladimir Vučković, urednik MAT-a, rekao je da inflacija u Srbiji ove godine neće biti manja od 13 odsto. Rast potrošačih cena ubrzan je, prema oceni autora MAT-a, pod dejstvom kombinacije više faktora među kojima su i suša, potrošnja čija je dinamika bila iznad realnih mogućnosti, monopolske i kartelske strukture, rast kursa evra.

Pokazatelji dinamike prerađivačke i ukupne industrijske proizvodnje u septembru - veoma dubok međugodišnji pad ukupne industrijske proizvodnje za 6,8 odsto i prerađivačke industrije za 5,9 odsto, prema Vučkovićevim rečima sugerišu zaključak da se pad proizvodnje dalje produbljuje. Međutim, analiza dinamike po industrijskim oblastima relativizuje taj zaključak. Na rezultat industrije presudno je uticala incidentno niska proizvodnja naftnih derivata, dok su negativnii trendovi zaustavljeni u hemijskoj i farmaceutskoj industriji i proizvodnji nemetalnih minerala, a proizvodnja u prehrambenoj i duvanskoj industriji je porasla.

Očekuje se da će 2012. Srbija zabeležiti pad ukupnih ekonomskih aktivnosti od 2,5 odsto. Blagi oporavak i privredni rast od 2 odsto moguć je u sledećoj godini, kažu autori MAT-a.

Stojan Stamenković, koordinator istraživačkog projekta, naglasio je da brzina privrednog oporavka ne zavisi samo od prilika unutar zemlje.

To će u velikoj meri zavisiti ne samo od naše ekonomske politike i sistemski nego i od našeg okruženja u kome se još uvek jasno ne vidi oporavak, pre svega mislim tu na EU”, rekao je Stamenković, upozorivši da neki optimistični nagoveštaji u domaćim ekonomskim prilikama ne znače mnogo ako iza njih ne stoje čvrsti planovi. Ne dovodeći u pitanje procenu da će BDP sledeće godine porasti, on je rekao da ne postoji jasna strategija rešavanja problema u javnom sektoru, koji je nazvao generatorom slabosti u privrednom sistemu Srbije.

„Rešenja nema bez reforme“, zaključio je Stamenković.

Korišćeni delovi izveštaja Tanjuga i Radio Beograda I od 06. novembra 2012.