Okrugli sto o državnim hartijama od vrednosti

Okrugli sto o državnim hartijama od vrednosti
07. decembar 2012 , Beograd, Ekonomski institut

Kako ojačati tržište državnih hartija od vrednosti

Okrugli sto – stručna debata na temu „Institucionalna tražnja za državnim hartijama od vrednosti: ograničenja i mogućnosti“ održan je 7. decembra u Beogradu. Skup je organizovao Ekonomski institut u saradnji sa USAID Projektom za bolje uslove poslovanja

 

 

Stručna debata u formi okruglog stola na temu „Institucionalna tražnja za državnim hartijama od vrednosti: ograničenja i mogućnosti“ održana je 7. decembra 2012. u Ekonomskom institutu, u biblioteci „Nikola Pašić“. Skup je organizovao Ekonomski institut u saradnji i uz podršku USAID Projekta za bolje uslove poslovanja.

Razvojem funkcionalnog i likvidnog tržišta hartija od vrednosti, država može da snizi troškove servisiranja duga, doprinese većoj otpornosti na ekonomske potrese i otvori nove izvore finansiranja. Namera organizatora bila je stoga da ova stručna debata doprinese boljem razumevanju ograničenja sa kojima se suočava tržište državnih hartija od vrednosti u Srbiji i iznedri predloge rešenja koji će doprineti jačanju interesovanja investitora i otklanjanju prepreka za širenje, unapređenje i povećanje likvidnosti tržišta domaćih državnih hartija od vrednosti.

Koje su regulatorne i tržišne prepreke za jačanje tražnje za državnim hartijama od vrednosti, šta sprečava širenje lepeze investitora i za šta su investitori zapravo zainteresovani, kako podržati kreiranje tržišne platforme za unapređenje primarnog i sekundarnog tržišta državnih obveznica i postići bolju koordinaciju kreiranja državnih hartija od vrednosti, samo su neka od otvorenih pitanja o kojima su diskutovali relevantni učesnici ove stručne debate - predstavnici investitora, nadležnih državnih institucija i stručnjaci za ovu oblast.

Na okruglom stolu su govorili: Aleksandar Vlahović, predsednik Ekonomskog instituta i predsednik Saveza ekonomista Srbije, Džo Lauter, direktor USAID Projekta za bolje uslove poslovanja, uvodničar i moderator dr Boško Živković, profesor na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, Branko Drčelić, direktor Uprave za javni dug, Filip Stikić, direktor Direkcije za poslovanje na finansijskom tržištu UniCredit banke, Bojan Lečić, direktor Sektora trezora u Banca Intesa, Joko-Lola Tomić, zamenik direktora Sektora sredstava Raiffeisen banke, Nataša Marjanović, član Izvršnog komiteta Delta Generali osiguranja, Milan Kovač, izvršni direktor Dunav penzionog fonda, dr Zoran Ćirović, predsednik Komisije za hartije od vrednosti i Bojana Popović, pomoćnik direktora Centralnog registra HOV.

U diskusiji su učestvovali i Aleksandar Nikolić, šef Službe za investicione usluge i aktivnosti, Societe Generale banka, Ana Miladinović, saradnik u kabinetu generalnog direktora, Dunav osiguranje, Dejan Đuričić, direktor Sektora za finansije, Dunav osiguranje, dr Dejan Šoškić, profesor, Ekonomski fakultet, Dragica Mirčetić, direktor Sektora za hartije od vrednosti, Komisija za hartije od vrednosti, Filip Jelić, direktor Sektora sredstava, Erste banka, Ivan Nikolić, viši stručni saradnik, Ekonomski institut, Jasmina Bjelić, direktor, M&V Investments, Miloš Škrbić, direktor, DDOR Garant, Mišo Topić, direktor Sektora upravljanja sredstvima, Komercijalna banka, Nenad Gujaničić, broker, Sinteza Invest Group, Nikolina Pavković, direktor Sektora za nadzor i internu reviziju, Centralni registar HOV, Siniša Krneta, direktor Sektora poslovnih operacija, Beogradska berza, Snežana Ristanović, direktor, Raiffeisen future, Tijana Ječmenica, investicioni bankar, Raiffeisen investment, dr Vladimir Vučković, član, Fiskalni savet i Vuk Zečević, član Izvršnog odbora i direktor Sektora sredstava i likvidnosti, Eurobank EFG a.d. Beograd.

Okrugli sto „Institucionalna tražnja za državnim hartijama od vrednosti: ograničenja i mogućnosti“ Ekonomski institut organizovao je u saradnji i uz podršku USAID Projekta za bolje uslove poslovanja. Ovo je četvrti, poslednji ovogodišnji okrugli sto iz serije Okrugli stolovi 2012 „Za bolje uslove poslovanja“. Prva debata održana je na temu ključnih prioriteta nove vlade u junu ove godine u okviru makroekonomskog Vivaldi foruma na Mokroj Gori, druga – o racionalizaciji parafiskalnih nameta radi podsticanja građevinarstva i tržišta nekretnina, u septembru u Ekonomskom institutu, a treća – o finansiranju malih i srednjih preduzeća iz oblasti poljoprivrede i industrije hrane, u oktobru u Subotici, u okviru Drugog poljoprivrednog foruma „Hrana za Evropu“.