O efektima privatizacije

O efektima privatizacije
05. maj 2012 , Beograd (Ekonomski fakultet)

Izlaganjem o efektima privatizacije u Srbiji, mr Ivan Nikolić, viši naučni saradnik u Ekonomskom institutu, učestvovao je na naučnoj konferenciji „Srbija na putu ka Evropskoj uniji: tranzicija, pristupanje i neophodne reforme“.

Cilj Nikolićevog rada bio je da ispita efekat privatizacije na performanse preduzeća realnog sektora. Mada je privatizacioni model obezbedio značajne prihode, što Srbiju, u relativnom smislu, svrstava u grupu najuspešnijih zemalja u tranziciji, generalni Nikolićev zaključak jeste da koncept privatizacije nakon 2000. godine privredi Srbije nije doneo očekivane rezultate: pobednik tranzicije je novi privatni sektor, dok privatizovana preduzeća daju skroman doprinos generisanju novostvorene vrednosti. Prema ovom istraživanju, efekti privatizacije na performanse preduzeća značajno variraju u zavisnosti od njihove veličine, napredak je najbrži kod velikih preduzeća, dok je za uspeh privatizacije bio bitan i faktor vremena.

Na skupu koji je organizovalo Naučno društvo ekonomista Srbije sa Akademijom ekonomskih nauka i Ekonomskim fakultetom u Beogradu, izlaganja su imali i članovi autorskog tima MAT-a Stojan Stamenković, Miladin Kovačević i Miroslav Zdravković.