Novi Savet guvernera NBS

Novi Savet guvernera NBS
13. novembar 2012 , Beograd (Skupština Srbije)

Saradnici Ekonomskog instituta, Stojan Stamenković, koordinator istraživačkog projekta „Makroekonomske analize i trendovi“ i Ivan Nikolić i Miladin Kovačević, koautori časopisa MAT, izabrani su za članove Saveta guvernera Narodne banke Srbije na sednici Skupštine Srbije održanoj 13. novembra

 

 

 

Saradnici Ekonomskog instituta, članovi redakcije časopisa Makroekonomske analize i trendovi, Stojan Stamenković, koordinator istraživačkog projekta MAT, Ivan Nikolić, viši stručni saradnik Ekonomskog instituta i koautor MAT-a i Miladin Kovačević, koautor MAT-a, imenovani su u Savet guvernera Narodne banke Srbije na sednici Skupštine Srbije održanoj 13. novembra 2012. godine.

Stamenković je u Savet guvernera NBS izabran na mandat od četiri godine, a Miladin Kovačević i Ivan Nikolić na period od tri, odnosno godinu dana.

Za predsednika Saveta guvernera izabran je profesor Fakulteta za ekonomiju, finansije i administraciju Nebojša Savić. Član Saveta je i Nikola Martinović, koji je na toj funkciji bio i u prethodnom sazivu Saveta guvernera NBS.

Korišćeni delovi izveštaja agencije Beta. Foto: Tanjug