Menadžment forum jugoistočne Evrope

Menadžment forum jugoistočne Evrope
13. septembar 2012 , Beograd

Menadžment forum jugoistočne Evrope, na kojem će poslovni lideri razmatrati probleme funkcionisanja privreda i konkurentnosti u regionu, biće održan u Beogradu 19. i 20. septembra, najavio je Aleksandar Vlahović, predsednik Saveza ekonomista Srbije (SES) i predsednik Ekonomskog instituta.

 

 

Menadžment forum jugoistočne Evrope, na kojem će poslovni lideri razmatrati probleme funkcionisanja privreda i konkurentnosti u regionu, biće održan u Beogradu 19. i 20. septembra, najavio je Aleksandar Vlahović, predsednik Saveza ekonomista Srbije (SES) i predsednik Ekonomskog instituta.

Poslovni lideri u regionu će razmatrati probleme restrukturiranja, finansijskog upravljanja i upravljanja ljudskim resursima u kompanijama, kazao je Vlahović dodajući da će na forumu biti više od 220 učesnika.

Forum će okupiti visoke državne zvaničnike i poslovne lidere iz Srbije i regiona sa ciljem da kroz dijalog pokušaju da pronađu rešenja za probleme posttranzicionog perioda i teškoće sa kojima se susreću privrede zemalja u regionu.

Organizatori foruma su SES, Hrvatsko društvo ekonomista i Poslovna škola Bled, u saradnji sa Privrednom komorom Srbije (PKS), a pod pokroviteljstvom Vlade Srbije.

Forum će, prema Vlahovićevim rečima, biti prilika da se čuju iskustva u regionu i razmotre problemi u privredi, koji su slični u gotovo svim zemljama.

"Način na koji će se izvršiti konsolidacija privrede i time izbeći ponovni ulazak u recesiju je od suštinske važnosti za zemlje jugoistočne Evrope", istakao je Vlahović. Među privrednim praktičarima i ekonomskim teoretičarima i dalje je otvorena dilema da li je štednja ili stimulisanje potrošnje dobar odgovor na ekonomsku krizu u kojoj se, kako je rekao, sve zemlje regiona nalaze.

Vlahović je kazao da je bez obzira na odabrani antikrizni model ekonomske politike neophodno čvršće povezivanje zemalja u jugoistočnom regionu.

"Samo na taj način se može podići stepen konkurentnosti nacionalnih ekonomija, to je put za sticanje ravnopravnog statusa u konkurenciji sa zemljama zapadne Evrope i sveta. Upravo zato poslovni lideri iz ovog regiona trebalo bi da imaju proaktivniju ulogu", dodao je on.

Selektor foruma Dragan Đuričin rekao je da sve zemlje bivše Jugoslavije imaju problem sa konkurentnošću i makroekonomskom stabilnosti.

"U ovom trenutku privreda Srbije se nalazi u tehničkoj recesiji, bremenita nizom strukturnih nestabilnosti. Kratkoročni prioritet je održavanje unutrašnje i spoljašnje likvidnosti", rekao je Đuričin.

Predsednik Privredne komore Srbije Miloš Bugarin rekao je da je regionalna saradnja jedan od ključnih činilaca daljeg razvoja i da je kriza pokazala i da jak region ne znači ništa bez jakih pojedinačnih država, kao ni da jake pojedinačne države ne mogu postojati bez jakog regiona.