Izazovi ekonomske politike u 2013.

Izazovi ekonomske politike u 2013.
15. decembar 2012 , Beograd, Ekonomski fakultet

Ekonomska politika za narednu godinu napravljena je realno, ali bi izazov mogle da predstavljaju projekcije za 2014. i 2015. godinu, ocenili su saradnici Ekonomskog instituta koji su učestvovali na tradicionalnoj konferenciji Naučnog društva ekonomista Srbije, održanoj 15. decembra u Beogradu


 

 

Ekonomska politika za narednu godinu napravljena je realno, ali bi izazov mogle da budu projekcije za 2014. i 2015. godinu, ocenili su saradnici Ekonomskog instituta, učesnici naučne konferencije „Izazovi za ekonomsku politiku Srbije u 2013” Naučnog društva ekonomista Srbije, koja je održana 15. decembra na Ekonomskom fakultetu u Beogradu.

Saradnik Ekonomskog instituta i koautor časopisa „Makroekonomske analize i trendovi“ Miladin Kovačević kazao je novinarima da je ekonomska politika za narednu godinu realno napravljena, ali je izrazio sumnju u vezi sa projekcijama za 2014. i 2015. godinu.

"Fiskalna konsolidacija započeta je opravdano radikalno jer smo bili pred ponorom u javnim finasijama, ali fiskalne mere uvedene krajem 2012. daće pun efekat sledeće godine i tu će se iscrpeti", upozorio je Kovačević i naglasio da je nastavak fiskalne konsolidacije neophodan kroz smanjenje rashoda države, kao i da ona podrazumeva reformu javnog sektora u kojoj je jedan od fokusa penzijska reforma.

Stojan Stamenković, koordinator istraživačkog projekta MAT podsetio je da će u naredne tri godine za plaćanje dospeti 12,2 milijarde evra državnog duga. Godišnje otplate će ići i do 40 odsto vrednosti izvoza, a gornja granica koja ne remeti državne finansije je 25 odsto. Celovite reforme, naglasio je Stamenković, zato ne smeju više da se odlažu, kao ni pojednostavljivanje procedura za početak investicija.

Korišćeni delovi izveštaja agencije Beta i Politike.