Inovativne tehnologije u preradi voća

Inovativne tehnologije u preradi voća
23. maj 2012 , Novi Sad

Inovacije za bolju preradu voća  

Predsednik Naučnog veća Ekonomskog instituta dr Slobodanka Jovanović, saradnice Ekonomskog instituta mr Milanka Vico-Stevanović i mr Svetlana Mitrović i Sava Hranisavljević, saradnik Instituta za opštu i fizičku hemiju predstavili su na 6. Centralno-evropskom kongresu o hrani (CEFood 2012) rad ''Razvoj inovativnih tehnologija za viši stepen prerade jagodastog voća u Srbiji''.

 

Rad ''Razvoj inovativnih tehnologija za viši stepen prerade jagodastog voća u Srbiji'' ('Development of innovative technologies for a higher level of berry fruits processing in Serbia) obuhvata prikaz rezultata razvoja inovativnih tehnologija za viši stepen prerade malina. U inovativnom razvoju tehnologija primenjen je koncept procesnog inženjerstva.

Preliminarni ekonomski efekti definisani su u relaciji cene malina, domaćeg tržišnog potencijala i prodajne cene konkurentnih proizvoda prerade. Razvijene su bezotpadne i energetski efikasne tehnologije kojima se obezbeđuju standardi kvaliteta proizvoda prerade malina. Postignut materijalni bilans pokazuje pozitivan ekonomski indikator učešća cene maline u prodajnoj ceni uvoznih proizvoda prerade malina.

Rad je u celosti objavljen u knjizi radova, a posterska prezentacija u okviru tematske oblasti ''Food engineering, Processing and Technology“ izazvala je značajnu pažnju učesnika kongresa.