EKI revizija članica UHY mreže

EKI revizija članica UHY mreže
24. maj 2012 , Beograd

EKI REVIZIJA U GLOBALNOJ RAČUNOVODSTVENOJ MREŽI UHY

EKI revizija, firma koja pruža revizorske, savetodavne i korporativne finansijske usluge, pridružila se 24. maja globalnoj računovodstvenoj mreži UHY, koja je na taj način nastavila širenje na područje Evrope.

 

 

 

Jasmina Macura, glavni partner u EKI revizija, kaže da se naša firma pridružila UHY mreži iz nekoliko razloga.

„To što smo deo priznate i renomirane međunarodne mreže je veoma značajno za nas. Nadamo se unapređenju našeg poslovanja kroz uspešnu saradnju sa ostalim firmama koje posluju u okviru UHY mreže i zadovoljavanje potreba međunarodnih klijenata".

John Wolfgang, predsedavajući UHY, tim povodom je izjavio: "Drago nam je što se EKI revizija d.o.o. pridružila UHY mreži proširujući na taj način našu pokrivenost i kapacitete na Balkanu, raskršću centralne i južne Evrope. Ulazak ove firme u UHY mrežu doprineće jačanju regionalnog tržišta i sektorske ekspertize i na taj način unaprediti naše mogućnosti u ovom regionu. Čvrsto smo uvereni da je firma dobar izbor za našu mrežu", navodi se u saopštenju UHY.

EKI revizija d.o.o. osnovana je 19. januara 2000. godine. Osnivač revizorske kuće koja posluje kao nezavisno pravno lice je Ekonomski institut. Firma nudi kompletan asortiman revizorskih, savetodavnih i korporativnih finansijskih usluga koje pokrivaju ključne proizvodne i trgovinske sektore u regionu, uglavnom usmerene na farmaceutske proizvode, javne usluge, poljoprivredu i preradu hrane.