Naučnoistraživački rad

Naučnoistraživačka delatnost

Ekonomski institut je decenijama najbolji primer uspešnog spoja fundamentalnih, primenjenih i razvojnih istraživanja i analiza iz oblasti ekonomskih nauka i njihovog povezivanja sa društvenim, organizacionim, političkim i institucionalnim aspektima. Akreditovani je naučni institut kod Ministarstva prosvete i nauke.

Naučnoistraživačke aktivnosti se sprovode u skladu sa zahtevima dinamičnog ekonomskog i društvenog okruženja. Istraživački tim Ekonomskog instituta poseduje znanje i višedecenijsko iskustvo u izradi razvojnoistraživačkih i komparativnih studija za privatni, javni i civilni sektor, po međunarodno priznatoj metodologiji.

Kao jedna od najeminentnijih istraživačko-savetodavnih institucija u Srbiji i regionu, Ekonomski institut je aktivno uključen u veliki broj projekata usmerenih na sprovođenje reformskih procesa u Srbiji. Stručni tim Ekonomskog instituta učestvovao je do sada u realizaciji više strateških nacionalnih dokumenata za potrebe Vlade Republike Srbije koji su postali okosnica društveno-ekonomskog razvoja naše zemlje.

Kao naučnoistraživačka kuća, Ekonomski institut je godinama angažovan na naučnim projektima Ministarstva nauke Republike Srbije.

Istraživačke aktivnosti Ekonomskog instituta prevashodno su orijentisane na sledeće oblasti:

 • Makroekonomske analize i projekcije,
 • Privredni razvoj i ekonomske politike,
 • EU integracije i izgradnja institucija,
 • Regionalni razvoj,
 • Sektorske studije i analize,
 • Reforma državne uprave i razvoj lokalne samouprave,
 • Unapređenje investicionog ambijenta i konkurentnosti privrede,
 • Zaštita, vrednovanje, komercijalizacija i prenošenje intelektualne svojine,
 • Unapređenje poslovanja preduzeća i uvođenje sistema rukovođenja kvalitetom,
 • Socijalna pitanja (zdravstvo, obrazovanje, ugrožene grupe) i dr.

Ekonomski institut je učestvovao na izradi mnogih sektorskih studija iz oblasti:

 • Poljoprivreda i prehrambena industrija,
 • Farmaceutska industrija,
 • Energetika i obnovljivi izvori energije,
 • Snabdevanje vodom i upravljanje otpadnim vodama i
 • Bankarski sektor.

Primenjena naučna istraživanja predstavljaju se u biltenu Makroekonomske analize i trendovi – MAT koji izlazi u sklopu časopisa Nacionalna poslovna revija - NPR  i u kvartalnom časopisu Industrija.