Okrugli sto „Institucionalna tražnja za državnim hartijama od vrednosti: ograničenja i mogućnosti“, 07. decembar 2012, Beograd, Ekonomski institut

DatumMedij / AutorNaslov prilogaTemaPrilog
Datum: 
10.12.2012
Medij / Autor: 
Privredni pregled / Tanjug
Naslov priloga: 
Telekom ubrzo na berzi
Tema: 
Akcije državnih preduzeća na berzi (izjava Z. Ćirović)
Prilog: 
Datum: 
09.12.2012
Medij / Autor: 
Ekapija / Redakcija
Naslov priloga: 
"Telekom" uskoro na berzi, EPS još ne
Tema: 
Akcije državnih preduzeća na berzi (izjava Z. Ćirović)
Prilog: 
Datum: 
08.12.2012
Medij / Autor: 
Politika / Tanjug
Naslov priloga: 
Rizična struktura javnog duga
Tema: 
Javni dug Srbije, državne hartije od vrednosti (izjava Z. Ćirović)
Prilog: 
Datum: 
07.12.2012
Medij / Autor: 
www.rts.rs / Redakcija
Naslov priloga: 
Akcije Telekoma uskoro na berzi
Tema: 
Akcije državnih preduzeća na berzi (izjava Z. Ćirović)
Prilog: 
Datum: 
07.12.2012
Medij / Autor: 
www.b92.net / Beta
Naslov priloga: 
Telekom uskoro na berzi, EPS još ne
Tema: 
Akcije državnih preduzeća na berzi (izjava Z. Ćirović)
Prilog: 
Datum: 
07.12.2012
Medij / Autor: 
www.dnevnik.rs / Beta
Naslov priloga: 
Telekom zreo za berzu, za EPS još nije vreme
Tema: 
Akcije državnih preduzeća na berzi (izjava Z. Ćirović)
Prilog: 
Datum: 
07.12.2012
Medij / Autor: 
www.gdeinvestirati.com / Tanjug
Naslov priloga: 
Javni dug Srbije, pored toga što je visok, najvećim je delom u evrima
Tema: 
Javni dug Srbije, državne hartije od vrednosti (izjave: Z. Ćirović, B. Živković, B. Lečić)
Datum: 
07.12.2012
Medij / Autor: 
www.kurir-info.rs / Beta
Naslov priloga: 
Telekom Srbija uskoro na berzi
Tema: 
Akcije državnih preduzeća na berzi (izjava Z. Ćirović)
Prilog: 
Datum: 
07.12.2012
Medij / Autor: 
www.kamatica.com / Beta
Naslov priloga: 
Srbija treba da povećava javni dug u zemlji
Tema: 
Javni dug Srbije, državne hartije od vrednosti (izjave: Z. Ćirović, B. Živković)
Prilog: 
Datum: 
07.12.2012
Medij / Autor: 
www.kamatica.com / Tanjug
Naslov priloga: 
Akcije Telekoma Srbija uskoro na berzi
Tema: 
Akcije državnih preduzeća na berzi (izjava Z. Ćirović)
Datum: 
07.12.2012
Medij / Autor: 
www.vesti.rs / Beta
Naslov priloga: 
Akcije Telekoma uskoro na berzi
Tema: 
Akcije državnih preduzeća na berzi (izjava Z. Ćirović)
Prilog: 
Datum: 
07.12.2012
Medij / Autor: 
www.poslovniportal.rs / Beta
Naslov priloga: 
Akcije Telekoma uskoro na berzi
Tema: 
Akcije državnih preduzeća na berzi (izjava Z. Ćirović)
Datum: 
07.12.2012
Medij / Autor: 
www.akter.co.rs / Tanjug
Naslov priloga: 
Struktura javnog duga Srbije veliki problem
Tema: 
Javni dug Srbije, državne hartije od vrednosti (izjave: Z. Ćirović, B. Živković, B. Lečić)
Prilog: 
Datum: 
07.12.2012
Medij / Autor: 
www.akter.co.rs / Tanjug
Naslov priloga: 
Akcije Telekoma Srbija uskoro na berzi
Tema: 
Akcije državnih preduzeća na berzi (izjava Z. Ćirović)
Prilog: 
Datum: 
07.12.2012
Medij / Autor: 
Tanjug / Tanjug
Naslov priloga: 
Struktura javnog duga Srbije kao veliki rizik
Tema: 
Javni dug Srbije, državne hartije od vrednosti (izjave: Z. Ćirović, B. Živković, B. Lečić)
Prilog: 
Datum: 
07.12.2012
Medij / Autor: 
Tanjug / Tanjug
Naslov priloga: 
Akcije Telekoma uskoro na berzi
Tema: 
Akcije državnih preduzeća na berzi (izjava Z. Ćirović)
Prilog: 
Datum: 
07.12.2012
Medij / Autor: 
Beta / Beta
Naslov priloga: 
Jačanje domaćeg tržišta javnog duga smanjuje rizike
Tema: 
Institucionalna tražnja za državnim hartijama od vrednosti (izjave: B. Živković, Z. Ćirović, B. Lečić
Prilog: 
Datum: 
07.12.2012
Medij / Autor: 
Beta / Beta
Naslov priloga: 
Ćirović očekuje akcije Telekoma na berzi uskoro
Tema: 
Akcije državnih preduzeća na berzi (izjava Z. Ćirović)
Prilog: