Izjava Dr Ivana Nikolića, istraživača saradnika Ekonomskog instituta, RTS 1, Dnevnik 2, juli 2014, Beograd

DatumMedij / AutorNaslov prilogaTemaPrilog
Datum: 
20.07.2014
Medij / Autor: 
RTS1/Milica Jeftić
Naslov priloga: 
Saradnja sa MMF-om
Tema: 
Država treba da insistira u pregovorima sa MMF-om. (izjava I. Nikolića)
Prilog: