Izjava Dr Ivana Nikolića, istraživača saradnika Ekonomskog instituta, časopis Naše novine, jul 2014, Beograd

DatumMedij / AutorNaslov prilogaTemaPrilog
Datum: 
22.07.2014
Medij / Autor: 
Naše novine/Ivana Žigić
Naslov priloga: 
Dotakli smo dno, nemamo više ni za hranu ni piće
Tema: 
Ukupna proizvodnja prehrambenih proizvoda je u porastu. (izjava I. Nikolića)
Prilog: