Mediji o nama

Izjava Prof. Vladimira Vučkovića člana Fiskalnog saveta i urednika časopisa MAT za dnevne novine „Blic“, oktobar 2013.

DatumMedij / AutorNaslov prilogaTemaPrilog
Datum: 
09.10.2013
Medij / Autor: 
Blic (M.Krkić, S. Lakić)
Naslov priloga: 
Fiskalni savet o merama štednje
Tema: 
Budžetske uštede - očekivanja (Vladimir Vučković)

Izjava Dr Miladina Kovačevića i Prof Vladimira Vučkovića o kriznim merama Vlade za „Večernje novosti“, oktobar 2013.

DatumMedij / AutorNaslov prilogaTemaPrilog
Datum: 
09.10.2013
Medij / Autor: 
Večernje novosti (Z. RAdović; D.I. Krstić)
Naslov priloga: 
Iz krize uz odricanje
Tema: 
Neophodnost Reformi (Miladin Kovačević; Vladimir Vučković)

izjava Stojana Stamenkovića saradnika ekonomskog institute I časopisa MAT za dnevne novine “Blic”, oktobar 2013.

DatumMedij / AutorNaslov prilogaTemaPrilog
Datum: 
09.10.2013
Medij / Autor: 
Blic (Redakcija)
Naslov priloga: 
Javna potrošnja
Tema: 
Manji deficit (Stojan Stamenković)

Prezetacija 225.broja časopisa "Makroekonomske analize i trendovi" MAT, 08. oktobar 2013, Beograd, Ekonomski institut

DatumMedij / AutorNaslov prilogaTemaPrilog
Datum: 
09.10.2013
Medij / Autor: 
www.B92 (Tanjug)
Naslov priloga: 
Lične karte preduzeća
Tema: 
Preduzeća nekad i sad (Stojan Stamenković)
Datum: 
09.10.2013
Medij / Autor: 
Danas (R. Ćirković)
Naslov priloga: 
Predstavljanje septembarskog broja časopisa MAT
Tema: 
Regulisanje potrošnje Javnog Sektora (Miladin Kovačević, Vladimir Vučković)
Datum: 
09.10.2013
Medij / Autor: 
Dnevnik (Redakcija)
Naslov priloga: 
Inflacija pod kontrolom
Tema: 
Očekivanja u pogledu Inflacije i BDP (Stojan Stamenković)
Datum: 
09.10.2013
Medij / Autor: 
Privredni pregled (Slađana Madžgalj)
Naslov priloga: 
Ocena privredne aktivnosti - MAT
Tema: 
Stanje u industriju (izjava:Vladimir Vučković; Miladin Kovačević;Stojan Stamenković)

Izjava Stojana Stamenkovića, saradnika Ekonomskog instituta i časopisa MAT u nedeljniku i portalu Novi magazin, oktobar 2013. Beograd

DatumMedij / AutorNaslov prilogaTemaPrilog
Datum: 
02.10.2013
Medij / Autor: 
Novi magazin
Naslov priloga: 
Srbiji je neophodan reprogram 7-8 milijardi duga
Tema: 
Neophodnost saradnje Srbije sa MMF-om (izjava:S.Stamenković)