Mediji o nama

Izjava Dr Ivana Nikolića, istraživača saradnika Ekonomskog instituta, RTS 1, Dnevnik 2, juli 2014, Beograd

DatumMedij / AutorNaslov prilogaTemaPrilog
Datum: 
20.07.2014
Medij / Autor: 
RTS1/Milica Jeftić
Naslov priloga: 
Saradnja sa MMF-om
Tema: 
Država treba da insistira u pregovorima sa MMF-om. (izjava I. Nikolića)
Prilog: 

Intervju Dragana Šagovnovića, generalnog direktora Ekonomskog instituta, časopis kWh, jul 2014, Beograd

DatumMedij / AutorNaslov prilogaTemaPrilog
Datum: 
15.07.2014
Medij / Autor: 
kWh
Naslov priloga: 
EPS može da bude profitabilan
Tema: 
Najbolje rešenje je odgovorna korporativizacija EPS-a
Prilog: 

Predstavljanje novog 234. broja časopisa Makroekonomske analize i trendovi MAT na Ekonomskom institutu 08.07.2014.

DatumMedij / AutorNaslov prilogaTemaPrilog
Datum: 
09.07.2014
Medij / Autor: 
Večernje novosti/ D.M.
Naslov priloga: 
Makroekonomske analize I trendovi
Tema: 
Efekti posle poplava, ocena privredne aktivnosti

Svetlana Kisić, specijalni savetnik Ekonomskog instituta, magazin Ilustrovana politika, decembar 2013, Beograd

DatumMedij / AutorNaslov prilogaTemaPrilog
Datum: 
03.12.2013
Medij / Autor: 
Ilustrovana politika/J. Bošković
Naslov priloga: 
One su napravile razliku
Tema: 
Prvi ženski poslovni forum u Beogradu
Prilog: 

Izjava Mr Ivana Nikolića, istraživača saradnika Ekonomskog instituta, dnevne novine Alo, decembar 2013, Beograd

DatumMedij / AutorNaslov prilogaTemaPrilog
Datum: 
03.12.2013
Medij / Autor: 
Alo/Sanja Đorđević
Naslov priloga: 
Život je skuplji od Nove godine
Tema: 
Očekivana povećanja PDV-a i akcize, neće bitno ugroziti cenovnu stabilnost (izjava: I. Nikolić)
Prilog: