Prezentacija rezultata istraživanja „Analiza regulatornog okvira preduzetništva tri najperspektivnije delatnosti, sa predlogom pojednostavljenja poslovanja za mlade preduzetnike“

21. oktobar 2016 , Beograd, Biblioteka "Nikola Pašić"