Dragan Šagovnović učestvovao je na Forumu „Ekonomska politika Hrvatske u 2015.“

12. novembar 2014 , Grand Hotel Adriatic, Opatija