Dragan Šagovnović, direktor Ekonomskog instituta, Konferencija „Državno, a efikasno: kakva javna poduzeća trebamo“, Kraš Auditorijum, Zagreb

26. april 2017 , Zagreb, Kraš Auditorijum