Edukacija

Ekonomski institut organizuje profesionalnu obuku i usavršavanje za preduzetnike, menadžere i zaposlene  u kompanijama, institucijama i  drugim organizacijama, sa ciljem da polaznici steknu sistematsko znanje i veštine u oblastima relevantnim za poslovanje i aktivnosti koje obavljaju.

Naši programi obuke razvijaju tehničke (profesionalne) i takozvane meke veštine polaznika.

Programi obuke su prilagođeni specifičnim potrebama polaznika u sledećim oblastima:

  • Računovodstvo
  • Finansijska analiza i finansijsko upravljanje
  • Marketing i prodaja
  • Poslovno planiranje
  • Preduzetništvo
  • Poslovne komunikacije

Specifični programi obuke su u potpunosti prilagođeni potrebama klijenata, imajući u vidu željenu oblast razvoja, veštine, nivo menadžmenta/zaposlenih, životni ciklus preduzeća, oblast poslovanja (finansijski sektor nasuprot realnom sektoru, trgovina...). Naši programi obuke se zasnivaju na studijama slučajeva, a fokusirani smo na postizanje maksimalnog nivoa uključenosti naših polaznika u procese obuke.