Treći poljoprivredni Forum „Hrana za Evropu“, 17. - 19. oktobar, Subotica, hotel "Galerija".

17. oktobar 2013 , Hotel „Galerija“, Subotica
See video
RTV Yueco, info blok, 18. oktobar 2013.

Izjave Dragana Šagovnovića, generalnog direktora Ekonomskog instituta, Dragana Glamočića, ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Miladina Ševarlića, predsednika Društva agrarnih ekonomista Srbije.

Dragan Šagovnović: Prerađivačka industrija je upravo ono na šta treba staviti akcenat.

Dragan Glamočić: GMO nije dobar...

Miladin Ševarlić: Pomenuti zakon može da se izmeni, ali pod uslovom da stupi na snagu tek prvog dana našeg članstva u EU.

See video
RTV Yueco, info blok, 19. oktobar 2013, Subotica

Izjave Vladimira Babića, osnivača i direktora General Store LLC i Miladina Ševarlića, predsednika Društva agrarnih ekonomista Srbije.

Vladimir Babić: Cilj je pristojan profit koji bi stvarao akumulaciju za razvoj poslovanja. Krećemo ka finalnom proizvodu.

Miladin Ševarlić: Proces sertifikacije treba da se proširi na kolektivne grupe poljoprivrednika, a ne samo na individualne proizvođače.

See video
RTV Yueco, info blok, 19. oktobar 2013, Subotica

Izjava Miladina Ševarlića, predsednika Društva agrarnih ekonomista Srbije.

Miladin Ševarlić: Treba doneti uredbe, a ne menjati zakon sa kojima ćemo te pojedine odredbe zakona detaljno razraditi i sankcionisati one koji ilegalno uzgajaju genetički modifikovane organizme ovde, ilegalno uvoze i ilegalno distribuiraju.

See video
RTV Yueco, info blok, 19. oktobar 2013, Subotica

Izjava Dragana Glamočića, ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

Dragan Glamočić: Ambicije po pitanju agrarnog budžeta za 2014. godinu su velike, ali je država u velikoj krizi i u budžetu nema dovoljno para.

See video
RTV, emisija Brazde, 20. Oktobar 2013, Subotica

Izjave Dragana Glamočića, ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Miladina Ševarlića, predsednika Društva agrarnih ekonomista Srbije i Dragana Šagovnovića, generalnog direktora Ekonomskog instituta.

Dragan Glamočić: Pitanje prometa GMO hrane je od nacionalnog i državnog interesa, a odluku o tome treba da donese Vlada Srbije.

Miladin Ševarlić: Ukoliko se dozvoli promet GMO hrane, to će naneti veliku štetu domaćoj poljoprivredi.

Dragan Šagovnović: Ideja je da se afirmiše značaj agrara za Srbiju, jer je to najvažnija privredna grana kod nas.

Osnovna poruka skupa je da je agrar naša velika šansa i da imamo ogroman potencijal koji ne koristimo dovoljno. Imamo niske prinose, lošu mehanizaciju i mora se ulagati u navodnjavanje i nove tehnologije. Cilj je da se u narednih pet godina udvostruče prinosi u proizvodnji hrane i u ovoj oblasti ostvari zarada od 30 milijardi evra.