Prolećni Vivaldi – Menadžerski forum „Poslovni zaokret 2011”

31. mart 2011 , Mokra Gora
See video
TV Avala, Čist racun, 7. april 2011.

Nikola Pavičić: Nema nevinih, došlo je vreme pokajanja... – Bankari, morate se odreći dela profita. – Zašto je strategija 20-20 hrabar dokument? – Kako izaći iz začaranog kruga?

See video
TV Avala, Vesti, 1. april 2011.

Izjave Miodraga Babića, Dragoljuba Vukadinovića, Miodraga Kostića i procene Ekonomskog instituta