Prezentacija 201–202. broja časopisa Makroekonomske analize i trendovi

06. septembar 2011 , Biblioteka „Nikola Pašić“, Ekonomski institut
See video
RTS, Dnevnik 2, 6. septembar 2011.

Prilog: Hladni tuš

Loše vesti stižu iz industrije, koja je u junu i julu zabeležila pad proizvodnje (industrijska proizvodnja je u julu bila niža za 5,7 odsto nego u maju) nesporan su pokazatelj da je Srbiju već zahvatio novi talas krize. Stručnjaci Ekonomskog instituta  ocenjuju da se ponavlja scenario od pre tri godine kada je kriza počela, samo što se sada iz finansijskog sektora preselila u realni sektor. Aranžman sa MMF-om  je stigao u pravo vreme, ali su potrebne dodatne mere za pomoć privedi. 

Vladimir Vučković: Ovo je važan pokazatelj da se nešto dešava u međunarodnom okruženju i da je kriza stigla i do nas. Jer, upravo u jesen 2008. godine, prvo je zastao sektor proizvodnje  osnovnih metala...
Stojan Stamenković: Pad uvoza i domaće proizvodnje kapitalnih dobara i stagnacija proizvodnje cementa ukazuju na mogućnost da dinamika investicija u nastavku godine oslabi, što bi bila katastrofa...

Aleksandar Vlahović: Sve mere koje podstiču kreditnu aktivnost i realnom sektoru, posebno industrijskoj proizvodnji, građevinarstvu i poljoprivredi, obezbeđuju preko potreban obrtni kapital i izvore za  kapitalno  investiranje, sigurno bi blagotvorno delovale na budući tok ekonomske aktivnosti.