Prezentacija 198. broja časopisa MAT

10. maj 2011 , Beograd
See video
FoNet, Video galerija, 10. maj 2011

Izjava Stojana Stamenkovića, koordinatora istraživačkog projekta MAT-a

Stojan Stamenković: Priliv kapitala koji je doveo do jačanja dinara nije stabilan, izjavio je ekonomista Stojan Stamenković, dodajući da takav priliv lakše dovodi da promena od svetske finansijske krize