Predstavljanje studije „Razvoj okvira i smernica za primenu javno-privatnog partnerstva u finansiranju projekata putne infrastrukture“

17. april 2012 , JP „Putevi Srbije“
See video
www.putevi-srbije.rs, 17. april 2012

Izjava Dragana Šagovnovića, v. d. Direktora Ekonomskog instituta i snimak prezentacije autorskog tima

Dragan Šagovnović: U studiji obradjeni ključni aspekti JPP u funansiranju putne infrastrukture – ekonomski, tehnički i pravni

See video
www.putevi-srbije.rs, 17. april 2012

Prezentacija studije – Pokrivalica

See video
www.putevi-srbije.rs, 17. april 2012

Izjava Zorana Drobnjaka, v. d.  Generalnog direktora JP „Putevi Srbije“

Zoran Drobnjak: Animiraćemo privatne investitore da ulažu u puteve

See video
www.putevi-srbije.rs, 17. april 2012

Izjava Biljane Vuksanović, direktora Sektora za strategiju, projektovanje i razvoj JP „Putevi Srbije“

Biljana Vuksanović: Ovaj strateški dokument daje odgovor o mogućim modelima finansiranja projekata putne infrastrukture