Okrugli sto sa dr Stivom H. Henkom, profesorom primenjene ekonomije na Univerzitetu „Džons Hopkins“ u Baltimoru „Serbia 20 Years Later and Other Reminiscences of a Political Economist“

27. jun 2011 , Biblioteka „Nikola Pašić“, Ekonomski institut
See video
Infobiro, TV Portal, 27. jun 2011.

Izjava Stiva H. Henkea, profesora primenjene ekonomije na Džons Hopkins univerzitetu u Baltimoru o privatizaciji državnih preduzeća u Jugoslaviji

Stiv H. Henke: Bankrot sistema socijalnog osiguranja u Jugoslaviji mogao se izbeći prebacivanjem osiguranja na privatne fondove kao kanale i mehanizme za privatizaciju državnih preduzeća

See video
Infobiro, TV Portal, 27. jun 2011.

Izjava Stiva H. Henkea, profesora primenjene ekonomije na Džons Hopkins univerzitetu u Baltimoru o idejama za Jugoslaviju

Stiv H. Henke: Monetarna ekonomija sa fiksnim kursom dinara, uvođenje valutnog odbora, privatizacija

sistema socijalnog osiguranja, bile su ideje za Jugoslaviju pre 20 godina

See video
Infobiro, TV portal, 27. jun 2011.

Izjava Stiva H. Henkea, profesora primenjene ekonomije na Džons Hopkins univerzitetu u Baltimoru o krizi u 2009. godini

Stiv H. Henke: Usled veoma visokog fiskalnog deficita, dramatičnog povećanja monetarne baze, javne potrošnje

najveće još od Drugog svetskog rata i pada monetarnih agregata, američka ekonomija doživljava kolaps

See video
Tanjug, Video galerija, 27. jun 2011.

Izjava Stiva H. Henkea, profesora primenjene ekonomije na na Džons Hopkins univerzitetu u Baltimoru o valutnim odborima

Stiv H. Henke: Ključni faktor razvoja je uvođenje valutnog odbora, a dobri primeri su zemlje u okruženju, Bugarska i

Bosna

See video
Tanjug, Video Galerija, 27. jun 2011.

Pokrivalica

See video
Infobiro, TV portal, 27. jun 2011.

Pokrivalica