Okrugli sto ,,Ključne ekonomske i pravne pretpostavke za uspešno funkcionisanje robnih berzi – u susret Zakonu o produktnim berzama”

15. oktobar 2011 , Subotica
See video
Tanjug, Video galerija, 15. oktobar 2011.

Izlaganje dr Ane Jolović,  šefa Komponete za razvoj tržišta USAID Projekta za  bolje uslove poslovanja  o ključnim odlukama za uspešno funkcionisanje robnih  berzi

Ana Jolović: Donošenje i primena regulative o robnim berzama mora da omogući efikasan sistem koji ispunjava svoje funkcije i utiče na lakše upravljanje rizicima, fer, efikasno i transparentno tržište, zaštitu investitora, sprečavanje manipulacija cenama robe i smanjenje sistemskog rizika.