Letnji Vivaldi forum „Planirajmo 2012“

23. jun 2011 , Mokra Gora
See video
RTS, Dnevnik 2, 24. jun 2011.

Prilog „Vivaldi forum" na Mokroj Gori

U Srbiji je obezbeđena makroekonomska stabilnost, koja će se nastaviti i u narednoj godini, rekao premijer Srbije Mirko Cvetković na otvaranju letnjeg "Vivaldi foruma" na Mokroj Gori, u organizaciji Ekonomskog instituta i Mokrogorske škole menadžmenta

Izjave Mirka Cvetkovića, predsednik Vlade Srbije, Vladimira Vučkovića, urednik MAT-a i Stiva H. Henkea, profesora primenjene ekonomije na Džons Hopkins univerzitetu u Baltimoru

Mirko Cvetković: U ovoj godini se očekuje rast bruto domaćeg proizvoda od tri odsto, a za 2012. prognozira se 4,5 odsto, ali te stope rasta i dalje su nedovoljne da se značajnije osete na džepu građana.

Vladimir Vučković: Zakon o fiskalnoj decentralizaciji stvara rupu u republikom budžetu od 40 milijardi dinara i za toliko je potrebno smanjiti rashode republike.

Stiv H. Henke: Problemi u Srbiji gotovo su isti kao pre 20 godina. Potrebna je modernezacija privrede i restrukturiranje javnih preduzeća. I dalje mislim da bi trebalo da privatizujete sistem socijalnog osiguranja. Probleme kursa dinara rešili bi ste uspostavljanjem valutnog odbora kakav postoji u Bosni i Bugarskoj i koji obezbeđuje stabilan kurs.

See video
Tanjug, Video galerija, 24. jun 2011.

Izjava Mirka Cvetkovića, predsednika Vlade Srbije o rastu bruto domaćeg proizvoda

Mirko Cvetković: U ovoj godini očekuje se rast bruto domaćeg proizvoda od tri odsto, a za 2012. prognozira se 4,5 odsto. Ali te stope rasta i dalje su nedovoljne da bi se rast značajnije osetio "na džepu građana". Rešenje je u otvaranju novih radnih mesta i smanjenju nezaposlenosti.

See video
Tanjug, Video galerija, 24. jun 2011.

Izjava Mirka Cvetkovića, predsednika Vlade Srbije o optimističkim prognozama

Mirko Cvetković: U Srbiji je obezbeđena makroekonomska stabilnost, koja će se nastaviti i u narednoj godini. Očekuje se da će 2012. biti mnogo bolja nego ova godina. Optimista sam u pogledu naših evropskih integracija Srbije.

See video
Tanjug, Video Galerija, 25. jun 2011.

Izjava Verice Kalanović, potpredsednice Vlade Srbije o političkom konsenzusu

Verica Kalanović: Srbiji je neophodan politički konsenzus o nužnosti i pravcima reformi.

See video
Tanjug, Video galerija, 25. jun 2011.

Izjava Bogdana Lisovolika, stalnog predstavnika MMF-a o finansijskim izazovima za Srbiju

Bogdan Lisovolik: Osnovni izazovi za Srbiju u narednom periodu su pridržavanje pravila o fiskalnoj odgovornosti, posebno imajući u vidu predstojeće izbore, kao i unapređenje poslovne klime. Srbija će u ovoj i u narednoj godini morati da se pridržava pravila o ograničenju budžetskog deficita, kao i da vodi računa o nivou javnog duga, posebno ako se ima u vidu da predstoji proces restitucije.

See video
6. Tanjug, Video galerija, 25. jun 2011.

Izjava Bojana Markovića, viceguvernera Narodne banke Srbije o inflaciji u 2011. godini

Bojan Marković: Inflacija u Srbiji je dostigla maksimum u aprilu i do kraja 2011. verovatno će se spustiti na jednocifreni nivo i da bi se u granice cilja vratila u prvoj polovini sledede godine.

See video
Tanjug, Video galerija, 24. jun 2011.

Izjava Vladmira Vučkovića, urednika časopisa MAT-a o privrednom rastu

Vladimir Vučković: Planirani privredni rast od tri odsto u ovoj godini je ostvariv.. U drugoj polovini 2010. i prvoj polovini ove godine stvorili su se uslovi da građani žive bolje i da osete poboljšanje životnog standarda. Međutim, rizici rastu i u zemlji i u okruženju, tako da je potrebno da vlada bude ozbiljna, da ima precizne računice i da se dosledno drži plana.

See video
Tanjug, Video galerija, 24. jun 2011.

Izjava Vladimira Vučkovića, urednika časopisa MAT-a o zaduživanju države

Vladimir Vučković: U budžetu za ovu godinu planirano je da se država zaduži po sadašnjem kursu za oko 6 milijardi evra. To je bruto ukupno zaduženje države i u tom smislu država mora da bude aktivna i agresivna na različitim frontovima kako bi prikupila novac za otpatu ranijih dugova i za finansiranje ovogodišnjeg deficita.

See video
Tanjug, Video galerija, 24. jun 2011.

Pokrivalica prvi dan

See video
Tanjug, Video galerija, 24. jun 2011.

Pokrivalica prvi dan

See video
Tanjug, Video galerija, 25. jun 2011.

Pokrivalica drugi dan