Godišnji skup Ženske vlade „Za nove kontakte“

01. decembar 2011 , hotel „Kontinental“, Beograd
See video
TV Pink, Život u trendu, 3. Decembar 2011.

Izjava Svetlane Kisić, specijalnog savetnika u Ekonomskom institutu i predsedavajuće Ženske vlade

Svetlana Kisić: Naša misija je promovisanje stručnog potencijala žena u Srbiji sa ciljem da one više učestvuju u privrednom i javnom životu...