Devetnaesti Kopaonik biznis forum „Kako sačuvati budućnost Srbije: ekonomske, poslovne i povezane teme"

06. mart 2012 , Kopaonik
See video
RTS, Dnevnik 3, 6. mart 2012.

Vlada Srbije mora da se pridržava mera štednje i zadatog deficita budžeta, rekao premijer Mirko Cvetković. Sugestije sa biznis foruma na Kopaoniku dobrodošle u kreiranju ekonomske politike, istakao je premijer. Na 19. Biznis forumu "Kako sačuvati budućnost Srbije: ekonomske, poslovne i povezane teme" okupili su se privrednici, ekonomisti, guverner, ambasadori, predstavnici Vlade, da bi tokom dvodnevnog savetovanja na Kopaoniku pokušali da pronađu rešenja za ključne probleme ekonomije.

See video
Beta, Video portal, 6. mart 2012.

Otvaranje 19. Kopaonik biznis forum, Aleksandar Vlahović, predsednik Saveza ekonomista Srbije

Aleksandar Vlahović: Cilj je da se kroz konstruktivnu diskusiju pomogne kreatorima ekonomske politike da što bolje i efikasnije pronađu put do optimalnih rešanja za srpsku ekonomiju. Visoka javna potrošnja, manjak javnih investicija, nekonkurentna privreda, neefikasna javna uprava – ključni su problemi sa kojima je suočena srpska privreda.

See video
TV B92, Emisija: Između dve vatre, 6. mart 2012.

Gosti: Aleksandar Vlahović, predsednik Saveza ekonomista Srbije, Slobodan Petrović, predsednik Upravnog odbora Denjub fuds grup, Ante Todorić potpredsednik kompanije Agrokor

Aleksandar Vlahović: Da srpska privreda bila konkurentnija neophodno je sprovesti do kraja poresku reformu, izvršiti restrukturiranje i delimičnu privatizaciju javnih preduzeća, racionalizovati, reformisati sistem zdravstva i obrazovanja i penzionog osiguranja.

See video
Tanjug, Video portal, 8. mart 2012.

Izjava Aleksandra Vlahovića, predsednika Saveza ekonomista Srbije o zaključcima foruma

Aleksandar Vlahović: Potrebno nastaviti sa reformama javnog sektora, sa unapređenjem poslovnog ambijenta, što će direktno doprineti podizanju konkurentnosti srpske privrede i ispravljanju neravnoteža u makroekonomskm agregatima – spoljnotrgovinskog i platnog bilansa. Sa druge strane, neophodno je jasno definisati industrijske politike i vrlo jasno staviti akcenat na tri ključne oblasti, a to su poljoprivreda energektika i infrastruktura. Zaključak foruma je da je potrebno da vlada vodi anticikličnu fiskalnu politiku, ali isto tako razmisliti da li monetarna politika može na određeni način da bude u funkciji podizanja privredne aktivnosti.

See video
Tanjug, Video portal, 8. mart 2012.

Izjava Aleksandra Vlahovića, predsednika Saveza ekonomista Srbije o merama štednje

Aleksandar Vlahović: Nema velikih ušteda bez sveobuhvatnih sistemskih reformi javnog sektora, javnih preduzeća, obrazovanja, zdravstva, penzijskog i invalidskog sistema kao i poreske reforme.