14. Ekonomski Samit

23. jun 2014 , Beograd, hotel “Metropol”
See video
RTS, Dnevnik 1, 23. jun 2014, Beograd

Izjava Ivana Nikolića, istraživača saradnika Ekonomskog instituta na 14. Ekonomskom Samitu u hotelu Metropol, Beograd.

Možemo mi da smanjimo plate i penzije i neke druge rashode, ali to ne deluje na smanjivanje deficita.

See video
RTS, Dnevnik 1, 24. jun 2014, Beograd

Izjava Dragana Šagovnovića, generalnog direktora Ekonomskog instituta na 14. Ekonomskom Samitu u hotelu Metropol, Beograd.

Prema najavi, Zakon ostavlja mogućnost da se korporativizuju javna preduzeća ne prejudicirajući njihovu privatizaciju, odnosno svojinsku transformaciju..