Vesti

15. decembar 2014, Privredna komora Srbije, Beograd

Održana tribina o vrednovanju intelektualne svojine

Na tribini o inovacijama u PKS razmatrani novi pristupi implementaciji znanja u privredu kroz javno-privatno partnerstvo i predstavljena monografija „Menadžment tehnologija“

Detaljnije

04. decembar 2014, Hotel Esplanade Luxury, Zagreb

Održan Samit “DDI u jugoistočnoj Evropi”

Visoki zvaničnici Vlade sastali su se da razgovaraju o Tehnikama i tenhologijama za obradu i analizu podataka velikog obima–DDI (eng. data-driven innovation) u jugoistočnoj Evropi.

Detaljnije

12. novembar 2014, Grand Hotel Adriatic, Opatija

Dragan Šagovnović, generalni direktor Ekonomskog instituta i član predstavništva Saveza ekonomista Srbije, učestvovao je na Forumu „Ekonomska politika Hrvatske u 2015.“

Tradicionalni skup ekonomista u organizaciji Hrvatskog društva ekonomista održan je u Opatiji od 12. do 14. novembra 2014.

Detaljnije

25. septembar 2014, Beograd, Narodna skupština

Održana je prva sednica Radne grupe za poglavlje 20 – Preduzetništvo i indistrijska politika

Radna grupa za poglavlje 20 okuplja preko pedeset članova i čine je predstavnici privrednih komora, udruženja preduzetnika, poslodavaca, klastera, akademskih institucija, nevladinih organizacija i drugi predstavnici civilog društva.

Detaljnije

23. jun 2014, Beograd, hotel “Metropol”

14. Ekonomski Samit

Četrnaesti Ekonomski Samit Republike Srbije održan je 23. i 24. juna u hotelu „Metropol Palace“ u Beogradu, u organizaciji grčke kompanije TGI Group International i Ekonomskog instituta iz Beograda. Samit je protekao izuzetno uspešno sa visokom zapaženošću od strane medija i stručne javnosti.

Detaljnije