Vesti

15. maj 2012, Beograd (Narodna banka Srbije)

Prezentacija MAT-a u Narodnoj banci Srbije

Autorski tim MAT-a, održao je u NBS prezentaciju najnovijih analiza. Posebna pažnja posvećena je proceni bruto domaćeg proizvoda za 2012, merama konsolidacije budžeta i mogućnostima dostizanja relativno visokog rasta na srednji rok...

Detaljnije

08. maj 2012, Beograd (Ekonomski institut)

Teški zadaci za novu vladu

Privredna kretanja i stanje u javnim finansijama nisu ohrabrujući. Pred novom vladom su teški zadaci, a građani se ne mogu nadati boljem životu bar godinu dve, ocenili su autori „Makroekonomskih analiza i trendova“ na predstavljanju najnovijeg, 210. broja časopisa.

Detaljnije

05. maj 2012, Beograd (Ekonomski fakultet)

O efektima privatizacije

Izlaganjem o efektima privatizacije u Srbiji, mr Ivan Nikolić, viši naučni saradnik u Ekonomskom institutu, učestvovao je na naučnoj konferenciji Naučnog društva ekonomista „Srbija na putu ka Evropskoj uniji: tranzicija, pristupanje i neophodne reforme“.

Detaljnije

24. april 2012, Beograd (Narodna banka Srbije)

Prezentacija MAT-a u NBS

Autorski tim MAT-a, održao je prezentaciju analize aktuelnih ekonomskih kretanja za potrebe rukovodstva Narodne banke Srbije i zaposlenih na analitičkim poslovima u centralnoj banci. Posebna pažnja posvećena je inflaciji u Srbiji i u Evropskoj uniji, kao najbitnijem makroekonomskim parametru za NBS.

Detaljnije

17. april 2012, Beograd (JP „Putevi Srbije”)

Predstavljena nova studija Ekonomskog instituta

Ekspertski tim Ekonomskog instituta završio je studiju „Razvoj okvira i smernica za primenu javno-privatnog partnerstva u finansiranju projekata putne infrastrukture“. Studija je stručnoj javnosti i novinarima predstavljenja u JP „Putevi Srbije“, za čije potrebe je urađen ovaj dokument.

Detaljnije