Treća CFO konferencija finansijskih direktora Srbije

Treća CFO konferencija finansijskih direktora Srbije
12. jun 2014 , Hotel Izvor, Aranđelovac

Danijela Matović, rukovodilac projekata u Ekonomskom institutu, govorila u okviru Treće CFO konferencije finansijskih direktora Srbije, koja je održana u Hotelu Izvor u Aranđelovcu.


 

 

 

Treći CFO Forum finansijskih direktora okupio je finansijske direktore iz Srbije i inostranstva, u cilju kreiranja platforme za diskusiju o najvažnijim problemima sa kojim se finansijski direktori suočavaju, kao i o pitanjima suočavanja sa finansijskim izazovima koje je potrebno da prevaziđu u današnje vreme. S obzirom da evropska ekonomska kriza nastavlja da pogađa privredu, doprinoseći globalnoj finansijskoj nestabilnosti, finansijski direktori se nose sa sve većim izazovom da ostvare glavne ciljeve kompanija. Kriza je doprinela formiranju nove perspektive za CFO strategije i dodelila nove uloge finansijskim direktorima.

Danijela je govorila na temu Restrukturiranja dugova kompanija. Tom prilikom posebnu pažnju posvetila je problemima nelikvidnosti privrednih društava i nepovoljnim uslovima finansiranja u Srbiji, kao i o mogućim mehanizmima za njihovo prevazilaženje.