Prezentacija rezultata istraživanja „Analiza regulatornog okvira preduzetništva tri najperspektivnije delatnosti, sa predlogom pojednostavljenja poslovanja za mlade preduzetnike“

Prezentacija rezultata istraživanja „Analiza regulatornog okvira preduzetništva tri najperspektivnije delatnosti, sa predlogom pojednostavljenja poslovanja za mlade preduzetnike“
21. oktobar 2016 , Beograd, Biblioteka "Nikola Pašić"

U petak, 21. oktobra 2016. godine u biblioteci „Nikola Pašić“ u Beogradu održana je Prezentacija rezultata istraživanja „Analiza regulatornog okvira preduzetništva tri najperspektivnije delatnosti, sa predlogom pojednostavljenja poslovanja za mlade preduzetnike“ koje je sproveo tim istraživača iz Ekonomskog instituta u Beogradu. Naručilac istraživanja je Ministarstvo omladine i sporta, a partneri su Republički sekretarijat za javne politike, organizacija Helvetas (ispred Švajcarske agencije za razvoj i saradnju) i Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije.

Osnovni cilj istraživanja je sagledavanje uslova u kojima se mladi u Srbiji bave preduzetništvom i obezbeđivanje osnove za kreiranje javnih politika kako bi se stvorili povoljniji uslovi za razvoj omladinskog preduzetništva i smanjenje nezaposlenosti mladih. Poseban akcenat stavljen je na tri delatnosti za koje se procenjuje da imaju veliki potencijal rasta: informaciono-komunikacione tehnologije, kreativne industrije i usluge u poljoprivredi. 

Saopštenje sa prezetacije rezultata istraživanja

Galerija slika

Detaljnije o rezultatima istraživanja (MOS)

Studiju možete preuzeti ovde