Predstavljena nova studija Ekonomskog instituta

Predstavljena nova studija Ekonomskog instituta
17. april 2012 , Beograd (JP „Putevi Srbije”)

Partnerstvo za bolje puteve

Studija daje okvir i smernice za primenu javno-privatnog partnerstva u finansiranju projekata putne infrastrukture obrađujući ključne aspekte – ekonomski, tehnički i pravni

Ekspertski tim  Ekonomskog instituta završio je studiju „Razvoj okvira i smernica za primenu javno-privatnog partnerstva u finansiranju projekata putne infrastrukture“. Studija je stručnoj javnosti i novinarima predstavljenja u JP „Putevi Srbije“, za čije potrebe je urađen ovaj dokument.

Na prezentaciji su u ime „Puteva Srbije“ govorili  Zoran Drobnjak, v. d.  generalnog  direktora, i Biljana Vuksanović, direktor sektora za projektovanje i razvoj,  a u ime Ekonomskog instituta Dragan Šagovnović, v. d. direktora.

Konstatujući da je javno-privatno partnerstvo nedovoljno iskorišćen vid finansiranja infrastrukturnih projekata, Dragan Šagovnović je ukazao da studija  koju je uradio tim Ekonomskog instituta celovito posmatra  pitanje  JPP na projektima putne infrastrukture obrađujući  sva tri ključna segmenta – ekonomski, tehnički i pravni.

Studiju je predstavio  tim autora Ekonomskog instituta: mr Nataša Savić, rukovodilac projekata u Ekonomskom institutu, doc. dr Goran Mladenović, Građevinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Relja Zdravković, Zdravković & partneri i doc. dr Dobrosav Milovanović, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu.