Održan Kopaonik Biznis Forum 2015

Održan Kopaonik Biznis Forum 2015
03. mart 2015 , Kongresni centar, Kopaonik

Na Kopaoniku je u organizaciji Saveza ekonomista Srbije i Udruženja korporativnih direktora održan Kopao nik biznis Forum 2015 pod nazivom „Srbija 2015-30: Nova vizija industrijalizacije privrede i modernizacije društva. Kako nevidljive mogućnosti pretvoriti u vidljive efekte“.

U radu Foruma učestvovala su dva predstavnika Ekonomskog instituta.

Svetlana Kisić, specijalni savetnik Ekonomskog instituta govorila je u Panelu Reforma državne uprave i javnog sektora.

Dragan Šagovnović, predsednik Skupštine akcionara i generalni direktor Ekonomskog instituta, bio je moderator i govornik u Panelu Deregulacija energetskog sektora i predstojeći izazovi.