Obuka za agrobiznis kompanije

Obuka za agrobiznis kompanije
29. mart 2012 , Beograd (hotel „Holidej In“)

Istraživanje inostranog tržišta

Predavači na seminaru bili su Stefan Dragutinović i mr Marko Miljković, saradnici Ekonomskog instituta

„Istraživanje potencijala inostranih tržišta“ – tema  je jednodnevne obuke koju je Ekonomski institut održao za kompanije iz agrobiznisa, u okviru USAID projekta za podršku ovom sektoru.

Predavači na seminaru kome su prisustvovali predstavnici  55 malih i srednjih agrobiznis preduzeća bili su Stefan Dragutinović i Marko Miljković, saradnici Ekonomskog instituta.

Polaznici  su se upoznali sa značajem i ciljem istraživanja tržišta, analizom osnovnih tržišnih karakteristika, identifikacijom najpovoljnijih mesečnih perioda za izvoz i mesečnih perioda sa najvećom cenom, analizom izvoznih/uvoznih procedura i traženih karakteristika proizvoda, identifikacijom potencijalnih poslovnih partnera i  korišćenjem statističkih baza EUROSTAT, IMF, FAOSTAT, TRADEMAP.