Nacionalni konvent o Evropskoj Uniji

Nacionalni konvent o Evropskoj Uniji
20. jun 2014 , Beograd, Narodna skupština

U saradnji sa Narodnom skupštinom Srbije održana je prva Plenarna sednica Nacionalnog konventa o Evropskoj Uniji (NKEU). Zasedanje je otvorila Maja Gojković, predsednica Narodne skupštine, a izlaganje su imali Jadranka Joksimović, ministarka bez portfelja zadužena za Evropske integracije, Tanja Miščević, šefica pregovaračkog tima, Nj.E. Majkl Davenport, šef delegacije EU u Srbiji i drugi.

NKEU je stаlnо tеlo u оkviru kојеg sе vоdi tеmаtski struktuirаnа dеbаtа prеdstаvnikа držаvnе аdministrаciје, pоlitičkih pаrtiја, nеvlаdinih оrgаnizаciја, stručnjаkа, privrеdе, sindikаtа i prоfеsiоnаlnih оrgаnizаciја, о pristupаnju Srbiје ЕU. Ekonomski institut je predsedavajući Radne grupe za Poglavlje 20 - Preduzetništvo i industrijska politika, a koordinator Radne grupe je prof. dr Sanja Filipović.

Više informacija na:

www.eukonvent.org i www.eukonvent.org/radna-grupa-16