Na konferenciji "Elektrane 2018." predstavljen projekat ENABLE.EU

Na konferenciji "Elektrane 2018." predstavljen projekat ENABLE.EU
05. novembar 2018 , Beograd

 

Ljubo Maćić, specijalni savetnik Ekonomskog instituta iz Beograda, predstavio je projekat ENABLE.EU na konferenciji "Elektrane 2018", održanoj 5. novembra 2018. godine, u okviru pristupa Srbije u ispunjavanju energetskih i klimatskih ciljeva za 2030. godinu.

Zahvaljujući Pariškom sporazumu o klimatskim uslovima i pristupanju Evropskoj uniji, Srbija postepeno preuzima obaveze koje će u narednim decenijama imati ključni uticaj na razvoj svog energetskog sektora, posebno na proizvodnju električne energije. Evropska unija sada uspostavlja ambiciozne energetske i klimatske ciljeve za 2030. godinu koji se odnose na povećanje energetske efikasnosti, povećanje udela obnovljivih izvora energije u bruto finalnoj potrošnji i smanjenje emisije štetnih gasova. U radnim telima Energetske zajednice postoji otvorena rasprava o uslovima i metodama za realizaciju ovih ciljeva. Očekuje se da će ova pitanja biti na dnevnom redu institucija u zajednici, te da se može predložiti usvajanje relevantnih preporuka ili odluka. Uvođenje ovih ciljeva, njihov obim i dinamika za usklađivanje za Srbiju su posebno važne zbog tri aspekta: (1) visokog učešća lignita u proizvodnji električne energije; (2) Uticaja na cene energenata i na socijalnu sferu; i (3) Uticaja na ekonomski, naučni i tehnološki razvoj i zapošljavanje. 

 

Više o konferenciji 

Više o projektu ENABLE.EU