Izjava Dragana Šagovnovića, generalnog direktora Ekonomskog instituta

Izjava Dragana Šagovnovića, generalnog direktora Ekonomskog instituta
24. mart 2014 , Beograd

Izjava Dragana Šagovnovića, generalnog direktora Ekonomskog instituta o postavljanju prioriteta i primarnog fokusa države

 

 

 

 

 

Dragan Šagovonović: Dalje smanjenje javne potrošnje bi dovelo do ugrožavanja osnovne funkcije države. Fokus nikako ne bi smeo da bude samo na smanjenju javne potrošnje, već bi primarni fokus ekonomske politike u Srbiji trebao da bude reindustrijalizacija. Država treba umesto lošeg menadžera da bude dobar vlasnik i to je suština korporativne filozofije.