Globalni ekonomski izgledi za 2013

Globalni ekonomski izgledi za 2013
18. januar 2013 , Beograd, Ekonomski institut

Publikacija Svetske banke predstavljena u Ekonomskom institutu

Rastom protiv rizika

Svetska banka, u izveštaju Globalni ekonomski izgledi za 2013, apeluje na zemlje u razvoju da očuvaju privredni rast i obnove iscrpljene fiskalne i monetarne rezerve radi povećanja otpornosti na makroekonomske rizike

 

 

Uprkos boljim finansijskim uslovima, zemlje sa visokim dohotkom, ni četiri godine nakon početka globalne krize, ne uspevaju da ostvare snažniji rast, pa bi zemlje u razvoju koje su relativno uspešno odolevale velikoj recesiji, ako žele da se vrate na stope rasta pre krize, trebalo da se fokusiraju na unapređenje potencijala za privredni rast, uz istovremeno jačanje dodatnih rezervi za zaštitu od nepredviđenih okolnosti i rizika.

To bi bila osnovna poruka iz najnovijeg izveštaja Svetske banke Globalni ekonomske izgledi (Global Economic Prospects - GEP koji je 18. januara predstavljen i stručnoj javnosti Srbije na prezentaciji održanoj u beogradskom Ekonomskom institutu.

U sporom i nestabilnom eksternom okruženju, stalni snažan rast u zemljama u razvoju zavisiće od povećanja produktivnosti, investicija u infrastrukturu, ljudski kapital i vladavine prava, ukazao je Hans Timer, direktor Grupe za razvojne perspektive u Svetskoj banci.

Rizici, poput zastoja u savladavanju krize u evrozoni, dužničkih i fiskalnih problema u Sjedinjenim Državama, mogućnosti naglog usporavanja investicija u Kini i globalnog poremećaja snabdevanja naftom, smanjili su se i postali izbalansiraniji, ali su i dalje prisutni, upozorio je Timer, te je potrebna čvrsta ruka da bi se uspostavili dodatni instrumenti za amortizaciju.

Mada fiskalna održivost nije problem u većini zemalja u razvoju, državni deficiti i dug su mnogo viši danas nego u 2007. godini, upozoravaju eksperti Svetske banke, savetujući zemljama u razvoju da radi povećanja otornosti na rizike, postepeno obnove iscrpljene fiskalne i monetarne dodatne rezerve za zaštitu, kao i da poboljšaju sisteme socijalne zaštite i povećaju bezbednost hrane.

-Kad je o Srbiji reč, privreda je i dalje u krizi, ali se naziru neke strukturne promene. Performanse su, ipak, neizvesne, a makroekonomski rizici izraženi. Zvanične projekcije nagoveštavaju prilagođavanje, ali su u alternativnim scenarijima rizici veći, najkraća je ocena Vladimira Vučkovića, urednika MAT-a o stanju u srpskoj ekonomiji.

Visok priliv stranih direktnih investicija je malo verovatan (nedostajući kapital se obezbeđuje zaduživanjem države), očuvanje deviznih rezervi na zadovoljavajućem nivou pretpostavlja oštro (i teško izvodljivo) smanjenje platnobilansnog deficita,  a nakon kratkoročne fiskalne konsolidacije potrebna je celovita i povezana reforma, zaključio je Vučković.

Pred Srbijom su u ovoj godini, po mišljenju Željka Bogetića, koordinatora  Svetske banke za zapadni Balkan tri izazova: sprovođenje fiskalne konsolidacije, unapređenje strukturnih politika i rad na smanjenju ogromne nezaposlenosti.

U izjavi domaćim medijima Bogetić je ocenio da će 2013. godina biti bolja i za Srbiju i za zapadni Balkan, da je očekivani privredni rast od dva odsto,  ali da će na stepen napretka najviše uticati kvalitet ekonomske politike.