Ekonomski institut na Kopaonik biznis forumu

Ekonomski institut na Kopaonik biznis forumu
08. mart 2012 , Kopaonik

Predlozi kreatorima ekonomske politike

Neophodno nastaviti sa reformama javnog sektora, unapređenjem poslovnog ambijenta i definisati industrijske politike sa jasnim akcentom na tri ključne oblasti – poljoprivredu, energetiku i infrastrukturu, izjavio je Aleksandar Vlahović, predsednik Ekonomskog instituta i Saveza ekonomista Srbije

Predstavnici Ekonomskog instituta (EI) i članovi Predsedništva Saveza ekonomista Srbije (SES) – Aleksandar Vlahović, predsednik EI i SES-a, Dragan Šagovnović, v. d. direktora i Svetlana Kisić, specijalni savetnik u EI – učestvovali su u radu 19. Kopaonik biznis foruma na temu „Kako sačuvati budućnost Srbije: ekonomske, poslovne i povezane teme“.

Na kopaoničkom biznis forumu učestvovali su i prof. dr Vladimir Vučković, urednik časopisa „Makroekonomske analize i trendovi“ i član Fiskalnog saveta, i prof. dr Miladin Ševarlić, specijalni savetnik u EI i predsednik Društva agrarnih ekonomista Srbije

Skupu održanom od 6. do 8. marta na Kopaoniku prisustvovalo je više od 500 učesnika, predstavnika fiskalne i monetarne vlasti, privrede i banaka, ekonomske struke, ambasadora iz zemalja najvažnijih trgovinskih partnera Srbije..

Otvarajući skup predsednik Saveza ekonomista Srbije Aleksandar Vlahović rekao je da je cilj da se kroz konstruktivnu diskusiju pomogne kreatorima ekonomske politike da što bolje i efikasnije pronađu put do optimalnih rešanja za srpsku ekonomiju.

Visoka javna potrošnja, manjak javnih investicija, nekonkurentna privreda, neefikasna javna uprava, po Vlahoviću su ključni problemi sa kojima je suočena srpska privreda, ali je status kandidata za članstvo u EU ogromna šansa koja će nam obezbediti veliki priliv investicija i omogućiti da uspešno u narednom periodu, do punopravnog članstva u Uniji, reformišemo privredu i javni sektor.

– Potrebno je nastaviti sa reformama javnog sektora, sa unapređenjem poslovnog ambijenta, što će direktno doprineti podizanju konkurentnosti srpske privrede i ispravljanju neravnoteža u spoljnotrgovinskom i platnom bilansu. Sa druge strane, neophodno je jasno definisati industrijske politike i vrlo jasno staviti akcenat na tri ključne oblasti, a to su poljoprivreda, energetika i infrastruktura. Zaključak foruma je da je potrebno da vlada vodi anticikličnu fiskalnu politiku, ali isto tako da je potrebno razmisliti da li monetarna politika može na određeni način da bude u funkciji podizanja privredne aktivnosti – rekao je Aleksandar Vlahović sumirajući rezultate trodnevnog skupa.

Profesor Vladimir Vučković učestvovao je na plenarnoj sednici posvećenoj usklađivanju monetarne i fiskalne politike sa industrijskim politikama, a direktor Instituta Dragan Šagovnović i specijalni savetnik profesor Miladin Ševarlić na panelu o industrijskim politikama u poljoprivredi i prehrambenoj industriji.

(Prema pisanju Tanjuga, 6–8. marta 2012.)