Ekonomski institut na Kopaonik biznis forumu

Ekonomski institut na Kopaonik biznis forumu
15. mart 2013 , Kopaonik

Reforme javnog sektora i reindustrijalizacija

Paralelno sa reformama javnog sektora potrebno je sprovesti reindustrijalizaciju , poruka je  ovogodišnjeg kopaoničkog skupa


 

 

 

Predstavnici Ekonomskog instituta (EI) i članovi Predsedništva Saveza ekonomista Srbije (SES) – Aleksandar Vlahović, predsednik EI i SES-a, Dragan Šagovnović, generalni direktor i Svetlana Kisić, specijalni savetnik u EI – učestvovali su u radu 20. Kopaonik biznis foruma  „Reindustrijalizacija i povezane teme“ .

Na kopaoničkom biznis forumu učestvovali su i prof. dr Vladimir Vučković, urednik časopisa  „Makroekonomske analize i trendovi“ u izdanju Ekonomskog instituta i član Fiskalnog saveta, kao  i prof. dr Miladin Ševarlić, specijalni savetnik  u Ekonomskom institutu i predsednik Društva agrarnih ekonomista Srbije.

Skupu održanom od 13. do 15. marta na Kopaoniku prisustvovalo je više od 500 učesnika, predstavnika fiskalne i monetarne vlasti,  privrede i banaka, diplomatskog kora i međunarodnih organizacija.

Sumirajući rezultate  ovogodišnjeg „srpskog Davosa“ predsednik Saveza ekonomista Srbije Aleksandar Vlahović izjavio je danas da je ovogodišnji Kopaonik biznis forum poslao vrlo jasnu poruku Vladi da su reforme javnog sektora neophodne, a da je paralelno sa tim potrebno sprovesti proces reindustrijalizacije.

"Ove godine Forum je pokazao da su mnoge dileme iz prethodnih godina, zapravo, stvar prošlosti, da se vrlo jasno kristališe ekonomska politika naše zemlje i da tu nema nekih velikih dilema", naveo je Vlahović.

Upitan koje poruke sa panela bi mogle da odmah budu pretočene u konkretne mere, Vlahović je istakao da su to početak restrukturisanja i povećanje efikasnosti javnih preduzeća, a zatim i unapređenje efikasnosti rada lokalnih komunalnih preduzeća, kao pretpostavka bržeg i ravnomernijeg regionalnog razvoja.

"Vrlo jasno je definisano da monetarna politika ne treba značajnije da se menja, ali da treba razmisliti da li postoje neki instrumenti gde bi ona možda mogla povoljno da utiče na ekonomsku aktivnost društva", ocenio je Vlahović.

Takođe, po rečima Vlahovića, jedna od glavnih poruka Foruma je neophodnost unapređenja privrednog ambijenta, jer bez toga neće biti  povećanja ni ni stranih ni domačih investicija.

Učestvujući na panelu „Industrijska politika u poljoprivredi i prehrambenoj industriji”, Dragan Šagovnović,  generalni direktor Ekonomskog instituta istakao je da su poljoprivreda i energetika ključni elementi nacionalnog suvereniteta i da bi bruto vrednost  poljoprivredne proizvodnje mogla da se poveća sa 4,5 na 12 milijardi evra. Na pitanje kako komentariše najavljene investicije kompanije Al Dahre iz Ujedinjenih Arapskih Emirata u agrar, Šagovnović je rekao da Srbija ni jednog trenutka ne sme da izgubi investicije koje joj mogu pomoći, ali da treba biti obazriv sa investicijama u tom sektoru.

Profesor Vladimir Vučković učestvovao je na panelu „Politika deviznog kursa i reindustrijalizacija”, a profesor Miladin Ševarlić  u debati  na temu  „Industrijska politika u poljoprivredi i prehrambenoj industriji”

(Korišćeni izveštaji Tanjuga, 13–15. mart 2013.)